Saturday, June 30, 2018

Viết cho con .

****************

THƠ CỦA MÁ

Tin đâu đến lòng Mẹ thêm đau đớn
Con giờ đây chịu cảnh khồ nơi đây
Trong phút chốc nghe hồn mình rời rã
Sụp đổ rồi lầu hạnh phúc đắp xây

Mẹ đâu ngờ đời tài hoa son trẻ
Đã tàn theo biến loạn của non sông
Bao hy vọng đã tan thành mây khói
Niềm ước mơ như nước cuốn theo dòng

Ôi hỡi trời thối chi luồng gió lạ
Đắt an bằng bỗng nổi sóng ly tan
Còn đâu nữa những tiếng cười rộn rã
Mắt sáng ngời rạng rỡ ảnh vinh quang

Con đâu biết những đêm dài thao thức
Và những chiều nhìn chiểc lá vàng rơi
Lòng mẹ hướng về phương trời vô định
Thẩm cầu mong đời con được thảnh thơi

Nếu một mai dòng đời cỏn dong ruồi d
Dòng thơ nảy được đến tận tay con
Hãy thấu hiểu cho tầm lòng của Mẹ
Tình thương con sau trước vẫn vuông trỏnviết cho những người con lạ, quen 1975

Thơ của Má
No comments: