Friday, November 15, 2019

Thu Mộng Mơ


2 comments:

totphm@gmail.com said...

Lòng cũng ước bên nàng trọn kiếp
-Tang bồng xuôi ngược khách chinh nhân
Thương ai đang chờ bên song cửa
Lá đổ vàng thu biết mấy lần!
Hàn Thiên Lương

Quang Minh said...

Hàng cây rực rỡ lá thu vàng
Sông nước im lìm ngôi thảo trang
Khóm trúc rì rào vang xóm vắng
Vầng mây lơ lững kéo hàng ngang
Người đi biền biệt mờ sương gió
Kẻ ở mỏi mòn nhạt phấn son
Mong một ngày về xây ước mộng
Cùng nhau trọn kiếp sống bên nàng