Tuesday, February 8, 2011

LƯU ĐẦY TẠI QUÊ NHÀ -Thơ Chân Diện Mục

________________                  Ai dồn ta khỏi " xứ mình "
             Không không ai cả , chỉ mình vẩn vơ
                  Tưởng mình biệt xứ , sa cơ
             Ngó qua ngó lại cũng trơ thằng mình 
                  Tiếng vang đâu đó vây quanh 
             Nào ai chiêt liễu mà mình rưng rưng
                  Nào ai quay gót ngập ngừng
             Có đâu tàn úa một cành chia phôi
                  Cảm thương lê gót bồi hồi
                                         C.D.M

No comments: