Monday, February 21, 2011

Oải

___________________
catvan

oải quá nhân gian ngờ vực mộng
nên ngồi gậm nhấm những thua hơn
cười đây . khóc đó mòn mòn tiếng
thân ái xô ra đã ghét hờn

thế thôi cuộc lữ dài bao ngắn
từng bước độc hành lửng thửng đi
trăm năm còn đó làn mây trắng
bay suốt mùa qua ngõ xuân thì ...

No comments: