Monday, June 18, 2018

Tình Bầu Duyên Bí


5 comments:

Phieu Tran said...

Duyên Bầu Bí lúc tàn Đông hú hí
Anh đặt Bầu, Em đánh Bí không tha
Giờ đây ta Ăn Tết chốn phương xa
Bao kỷ niệm thời hoa niên bừng sống !

Katie Co5rg said...

Hihihi, vui lắm khi chú TP còm nè, cô 5 RG đã định hỏi thăm sao lâu nay không thấy thơ và còm của chú, chúc chú những ngày hè vui vẻ như ý nha.
KT

Tat Hay Cuoi said...

Anh TPhiêu nói thiệt khéo.
Tác giã có gõ lộn hai chữ Bí Bầu không?
Câu thơ đầu của tác giã phải là:

Họ gọi anh Bí còn em là Bầu

Tật hay Cừ

Katie Co5rg said...

Hi hi hi , anh Tật Hay cừ làm tui cừ nữa rồi nè, thiệt tình cô 5 tui có nghỉ mờ hong dám viết vì biết sẽ bị chọc cừ, nên hong có gỏ lộn mà gỏ đúng bon đó.
Cô 5 RG

Phieu Tran said...

Bởi vì:

Vì Anh không thể có Bầu
Nên gọi là Bí; chính câu thông thường !