Saturday, June 16, 2018

Tạ ơn quê hương Việt Nam
- Nhạc & Lời: Tô Quốc Thắng 
- Hoà Âm: Nguyễn Lâm Đằng 
- Tiếng Hát:Tuấn Đức
Video Clip: Kim oanh Longhovinhlong

No comments: