Sunday, June 10, 2018

Kiếp cầm ca

1 comment:

Katie Co5rg said...

Em cám ơn cô giáo, hát bài này KT nhớ ba mình, bác soạn giả Nguyễn Phương, các bậc tiền bối và những người nghệ sĩ đã vì nghệ thuật , vì đam mê đã mang niềm vui đến cho mọi người., xin cám ơn các người nghệ sĩ tài hoa thật nhiều.