Tuesday, June 12, 2018

Hội NgộTha Hương cùng chị Lý Mỹ Hạnh Toulouse, France

Thân gửi đến quý anh chị em  Rạch Giá vài hình ảnh bạn hữu đến Toulouse, France :
Anh chị Phạm công Nhựt, Montréal, Canada. Anh chị Nguyễn kim Liêng Paris. Thanh Phượng Paris, Em Nguyễn quang Sơn (Đức)


1 comment:

trường tôi said...

Về lại mái nhà xưa chưa Sư Phụ , hãy nghĩ ngơi vài tháng cho phẻ rồi tiếp tục lên đường hội ngộ ở Oregon kkk...Vậy đi nghen !

Người ham vui