Thursday, June 14, 2018

Tôi yêu Việt Nam

4 comments:

Katie Co5rg said...

Chị hai Phương Phù đã viết

Hỡi hồn thiêng sông núi
Liệt Tông,Tổ bao đời
Xin về đây chứng giám
Luận tội lũ vong nô

Dãy gấm vóc cơ đồ
Đã bao đời tiên Tổ
Đổ bao giọt mồ hôi
Đem máu xương gầy dựng

Giờ,bọn người ngu xuẩn
Đem dâng hiến ngoại ban
Để đổi lấy giàu sang
Vì tham quyền cố vị

Chẳng biết gì liêm sĩ
Không hề nghĩ cho dân
Vì quyền lợi cá nhân
Của tập đoàn đảng trị

Đồng bào ơi! thức dậy!
Nước đã ngập qua lưng
Mau đứng lên kẻo trể
Không còn dịp thứ hai

Nếu không muốn tương lai
Cháu con làm nô lệ.
“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh,đạp luồng
Sóng dữ
Chém lũ “cá kình” ở biển đông”(Triệu Thị
Trinh)
Lưu Vong, 6/ 2018

Lanh Nguyen said...

Hãy Đứng Lên

Cùng nhau thức tỉnh đồng bào ơi
Bốn bể năm châu lớp lớp người
Phản đối cộng nô đang bán nước
Chống quân Tàu khựa tóm thâu lời
Vân Đồn không thể nhường cho giặc
Phú Quốc, Vân Phong chẳng ̣để rơi
Toàn thể nhân dân cùng đứng dậy
Đuổi quân xâm lược dẫu xương phơi.

Katie Co5rg said...

Cô ơi chị PP đã viết cho cô vậy nè
Xin cảm ơn cô Tố Lang blog Tha Hương rất nhiều .
Đã thiết kế hai bài thơ rất đẹp,ý nghĩa .❤️🌹

rachgia said...

cám ơn Trúc cám ơn Phương Phù đã làm thơ để tôi có dịp làm khung cho quí vị
Như vậy người cám ơn là HTTL mới phải

Thân chúc tất cả một cuối tuần đầy niềm vui và hạnh phúc