Sunday, June 10, 2018

Tổ Quốc


4 comments:

trường tôi said...

Yêu lắm quê hương Việt Nam MNH ơi! Tôi yêu tiếng nước tôi...

Người dân Việt

Lanh Nguyen said...

Gởi các quan

Người dân khu cu đen đồng kính gởi
Tới các quan đang lèo lái nước nhà
Dãy non sông gấm vóc của ông cha
Đã đổ máu dựng xây từ ngàn năm trước

Đất nước nầy không tự dưng mà có được
Tổ tiên ta từng bước phá Trường Sơn
Chống xâm lăng máu đổ quyết không sờn
Bao năm tháng giữ gìn từng tất đất

Là cháu con quyết thề không để mất
Cũng không cầm không bán cho ngoại bang
Quan ham chi cái mã giàu sang
Mà tính chuyện mang nước nhà ra cầm bán

Lòng dân Việt đang kêu ca than oán
Thấu trời cao quan có biết hay chăng?
Hồi đầu đi đừng cố chấp khăng khăng
Làm kẻ bán nước ngàn năm ô nhục

Ham sang giàu mà gục đầu trước giặc
Cháu con mình sao ngẩn mặt với đời?
Ngàn năm sau tiếng xấu khắp nơi nơi
Đám con cháu kêu trời. Ôi nhục quá.

Katie Co5rg said...

Bài thơ tràn đầy nghĩa khí, hoan hô bạn MNH, tôi yêu nước VN của tôi

vk said...

Hy vọng toàn dân một lòng, đứng lên gìn giữ Quê Hương.