Saturday, July 7, 2018

Bóng quê hương


2 comments:

Phieu Tran said...

Vọng ngắm mây trôi, bóng tịch liêu
Nhớ thương Quê Mẹ; lắm tiêu điều
Bao nhiêu tâm sự; sầu trăm mối
Gói trọn tim yêu, gởi gió chiều !

Quang Minh said...

Dỏi mắt trông về chốn cố hương
Bờ nầy mang một nổi sầu vương
Xa xa mờ mịt trùng dương thẩm
Sóng nước muôn trùng đượm khói sương

Cách trở trời quê ngút dặm trường
Đêm sâu trằn trọc dạ buồn thương
Bao năm viễn xứ lòng nhung nhớ
Phố cũ, người xưa , mái học đường

Ác lặn, trăng tà bóng tịch liêu
Thuyền đơn lờ lững gió liêu xiêu
Lòng luôn canh cánh say hồn nước
Đời đã hoàng hôn tắt nắng chiều

Quang Đào