Thursday, May 17, 2018

Bất Chợt Nghe Buồn


3 comments:

ConSuoiTho said...

Nghe cũng buồn
TCS

Lanh Nguyen said...

Đập cổ kính miễng đâm máu đổ
Xem tim mình mấy chổ bị đau
Thôi yêu thì phải xa nhau
Hỏi xem nhân thế tình nào không phai

Bóp tim mình để rơi giọt nhớ
Tình lỡ rồi có cũng như không
Bóp tim máu chảy ròng ròng
Miệng như hoa nở mà lòng héo hon..

Tội nghiệp thay..

trường tôi said...

Thôi đừng buồn nữa Nhan ơi , Có bạn bè tới rủ nhau đi uống cà phê kìa. Vậy đi nghen ! kkk...

Người hết buồn