Monday, May 21, 2018

Trách Tình


1 comment:

Phieu Tran said...

Tình ta sao mãi cứ buông lơ
Có trách Anh đây chút hững hờ
Tách bến thuyền trôi trên bể cả
Bao giơ thực hiện được vần thơ ?