Tuesday, May 15, 2018

Tâm Sự Ngày Lễ Mẹ


2 comments:

Katie Co5rg said...

Chị hai PP gởi lời cám ơn cô, bài thơ hay, khung thật đẹp cô giáo ơi

Katie Co5rg said...

Lời cho chị Hai
Nào ai trong cõi Ta Bà
Hứa là sẽ sống với Ta muôn đời
Chị ơi nén lệ, sầu vơi
Ai thì cũng sẽ Về nơi Ấy mà

Ở đây còn cháu với bà
Còn anh em đó một nhà thương yêu
Còn anh Hai yêu chị nhiều
Quanh chị còn biết bao điều đáng yêu
Trúc Lan KTP🍁