Sunday, May 27, 2018

Tháng Năm và nỗi nhớ


1 comment:

Phieu Tran said...

Tháng Năm thấm thoát lại về
Lìa quê dạ lại não nề tái tê
Khuất dần lối cũ đường quê
Thân thương ôm trọn; lê thê ... nỗi sầu !