Friday, May 25, 2018

Sợi Tình


1 comment:

Phieu Tran said...

“Vỡ Mộng”

Giờ đây xa vắng Người Ta
Nhìn cảnh Hoa Tím, xót xa cõi lòng
Nay Em xuất giá theo Chổng
Về nơi xứ lạ; hết mong,khỏi chờ !

Xưa kia trông ngóng từng giờ
Nay đành vỡ mộng; thẫn thờ đớn đau
Vậy thì hẹn lại kiếp sau
Cùng nhau chung bước; ước ao toại nguyền !