Thursday, December 14, 2017

CHỦ NGHĨA CÔNG ÍCH

___________

CHÂN DIỆN MỤC
          Trước đây người ta nói tới cái chủ nghĩa này rồi! Nay nghe lạ tai quá! Như là tôi mới đặt ra!!!

    Đâu vào khoảng sau khi ta chịu ảnh hưởng của Tân Văn Trung Hoa… rồi tới Đông Du… và nói tới Duy Tân!

    Các cụ Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn… nói nhiều rồi! Nhưng tới phong trào học theo cụ Phan Chu Trinh thì người ta xài chữ “CÔNG” nhiều lắm!


    Trước kia dân Việt quá nghèo! Lo có cái gì đút vào mồm còn chưa xong nữa là. Hơi đâu lo tới anh em, bè bạn, hàng xóm! Từ khi có Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, Duy Tân ta mới biết đến Non Sông Gấm Vọc, và nói nhiều đến hai tiếng “Đồng Bào”.

Trước kia ta chỉ biết có vua! Trung Quân tức là Ái Quốc! Bây giờ ta biết rằng: Người cùng một bọc thì phải thương yêu nhau, đoàn kết, gắn kết với nhau cùng học hỏi để tiến lên.

    Trước kia anh em tranh giành gia tài, hàng xóm lấn nhau vườn ruộng, lí dịch tranh phần xôi thịt! Bây giờ thì phải nghĩ xem ta làm thế có hại cho cộng đồng không. Bốn tiếng này khiến tôi phải nhắc lại nhiều lần: “Ích Kỷ Hại Nhân”. Ôi chao! Bốn tiếng này không có trong Từ Điển của bọn trẻ bây giờ!!!

    Ta làm nhà, làm vườn thế này có cản trở lối đi của lối xóm, người thôn không? Ta lập xưởng quá ồn, mùi xăng dầu, mùi chất hóa học… có ảnh hưởng hàng xóm không? Ta đắp đập đầu nguồi, chặn nước thủy lợi… xả lũ khi mưa lớn… có hại cho dân cuối nguồn không???

    Người Nhật đã hơn người Tầu, Người Việt một cái đầu (?). Người Nhật buôn bán, cạnh tranh (dĩ nhiên là lợi nhuận bản thân trước) nhưng không thể để cho cạnh tranh này hại đến kinh tế quốc gia (!). Không thể tranh nhau xuất cảng bằng cách rao giá rẻ! Không thể nhập cảng bằng cách tranh mua giá đắt…

    Bên Âu Mỹ thì đã có luật pháp mần việc. Còn người Nhật thì rất tự giác! Tự giác đoàn kết, thương yêu nhau…

Mình thì bất chấp! miễn có được ngoại tệ, buôn lậu…! Bất chấp dân đen, miễn là được Hoa Hồng! Lại Quả!

    Cái long tham chỉ biết có mình bất chấp dân đen sẽ bị thiệt, bị khó khăn, bị nhiễm độc… sẽ làm hại hiện tại và con cháu mai sau…

    Biết bao giờ người ta mới sáng mắt ra nhỉ?

    Tôi nghĩ thay vì treo bảng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa trước nhà…

    Ta sẽ treo bảng “VÌ CÔNG ÍCH” trước Huyện Đường, Tỉnh Đường và Văn Phòng Chính Phủ!!!C.D.M.  12-12-2017

No comments: