Friday, October 12, 2018

Gọi Mùa Thu Xưa


1 comment:

Phieu Tran said...

“Kiếp Linh Đinh”

Người đi đâu hẹn ngày về
Cõi lòng tê tái; ủ ê úa sầu
Ngày đi lệ thấm thâm bâu
Lìa Cha, bỏ Mẹ; lỗi câu ân tình

Biển sâu bể cả linh đinh
Nhất sinh, thập tử; phó sinh do Trờl !
Vợ Con đành phải xa rời
Bởi Quân gian ác; sống đời linh đinh !